درباره ما

مجموعه آپادانا طب در تیر ماه سال 1392 با نام اصفهان دنتال آغاز به فعالیت در زمینه فروش مواد دندانپزشکی در استان اصفهان نمود و با تلاش و همتی بلند توانست در مدتی کوتاه جایگاهی مطلوب در میان درمانگاه های دندانپزشکی اصفهان پیدا کند.

از آن پس با گسترش فعالیت های خود در بین مطب های دندانپزشکی و مراکز جراحی و عمومی پزشکی در سطح اصفهان سهم قابل توجهی از بازار فروش مواد و تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی را از آن خود نمود.

از حدود یک سال پیش و با گسترش دامنه فعالیت های مجموعه نام آن به آپادانا طب تغییر پیدا کرد

امید است تا در آینده ای نزدیک آپادانا طب به جایگاه نهایی خود که همانا حضور در بین برند های مطرح این صنعت می باشد قرار بگیرد