• کامپوزیت اسمارت کلزر - Charisma Smart - KULZER

کامپوزیت اسمارت کلزر - Charisma Smart - KULZER

Kulzer Charisma Smart Composite

Kulzer

310000295000
موجود
ترمیم مستقیم حفره های I تا v
میکرو هیبرید
کامپوزیت اکونومی با هندلینگ آسان
مشخصات فنی

کامپوزیت اسمارت کلزر - Charisma Smart - KULZER