حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

کامپوزیت فلو - Perma Flo - Ultradent

Perma Flo

کامپوزیت فلو: 

 یک کامپوزیت فلوی لایت کیور با بیس متاکریلات و رادیواپک است. ویژگی های تیکسوتروپیک آن باعث ایجاد فلوی مناسب برای افزایش تطابق می شود. این کامپوزیت دارای  68 درصد وزنی فیلر است و متوسط سایز ذرات آن 7/0 میکرومتر است و ضخامت حداقلی کمی ایجاد می کند. در دندانهای قدامی و خلفی و ترمیم های کلاس 1و 2و 3و 4و 5 استفاده می شود. همچنین می تواند برای ترمیم بافت های دندانی از دست رفته در زیر لثه، قبل از درمانهای اندودنتیک استفاده شود 

مشخصات محصول: 

-  فرمولاسیون پر فیلر ولی دارای فلوی بالا

- خیلی رادیواپک

- فرمولاسیون آزاد کننده فلوراید

- 8 رنگ

- پالیش پذیری بالا

- استحکام و مقاومت به سایش بالا

- محتوای بسته 2 سرنگ 1.2 میل