حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

کامپوزیت تینت - Characterization Tints - Bisco

Characterization Tints
BISCO
ناموجود

کامپوزیت تینت :

مشخصات محصول: 

-  کامپوزیت فلو حاوی رنگ دانه، با ویسکوزیته پایین.

- برای بازسازی شیارهای اکلوزال، ترک های ناشی از فشار، لبه های آهکی انسیزال و لکه های ناشی از کلسیم.

- قابل دسترس در  9رنگ مختلف (سرنگ های 0/5گرمی).