حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

اسید اچ پرسلن 9.6% کبالت - Porcelain Etch - Cobalt

Porcelain Etch

اسید اچ پرسلن 9.6%:

پرسلن اچ کبالت یک ژل اسید هیدروفلوریک با عامل ژل کننده پلیمری خاص است که ویسکوزیته ایده آل به ژل داده است . اعمال اسید هیدروفلوریک بر سطح پرسلن دندانی باعث ایجاد خشونت سطحی ، افزایش انرژی آزاد سطح پرسلن و بهبود خاصیت wettability توسط سمان می شود . از این رو این ماده در سطح داخلی پرسلن های دندانی مانند روکش ونیر استفاده شده و باعث نفوذ بهتر سمان در پروزیتی های ایجاد شده می شود . همچنین اسیید هیدروفلوریک با ایجاد باند های هیدروکسیل بر روی سطح پرسلن ، با اعمال عوامل اتصال سایلنی باعث ایجاد باند شیمیایی به سمان رزینی می شود . اسید اچ پرسلن کبالت در 2 مدل با درصدهای مختلف 6 و 9% عرضه می گردد. از این رو می توانید بسته به نوع سرامیک خود از اسید دلخواه استفاده کنید. 

مشخصات محصول:

- شست و شوی سریع و آسان از روی دندان تنها با یک حرکت و عدم باقی ماندن رنگ و رنگ پذیری سرامیک

- ویسکوزیتی مناسب و خاصیت Thixotropic ژل سبب یکپارچگی اچ کردن سطح سرامیک می شود.