حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

اسید اچ جامبو کبالت - Cobalt Etch Jumbo - Cobalt

Cobalt Etch

اسید اچ جامبو:

ژل اسید اچ جامبو یک ژل اسید فسفریک 37% با عامل ژل کننده پلیمری خاص است که ویسکوزیته ایده آل به ژل داده است. این ژل برای آماده کردن سطح مینا و عاج و همچنین تمیز کردن سطح رستوریشن ها استفاده می شود. این اسید اچ به صورت موثر لایه اسمیر روی سطح را حذف می کند و سطح مینا و عاج را دمینرالیزه می کند تا گیر میکرومکانیکی مورد نیاز برای یک باند ایده آل به دست آید.این اسید اچ به آسانی توسط آب شسته می شود. رنگ آبی خاص و ویسکوزیته ایده آل آن، استفاده از این اسید را برای اچ سلکتیو مینا زمانی که باندینگ های سلف اچ استفاده می شود مناسب ساخته است. همچنین با وجود اینکه این اسید می تواند به راحتی در فیشور ها نفوذ پیدا کند اما در صورت قرار گرفتن روی سطح پاکال دندان های قدامی جریان پیدا نمی کند.