حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

اسید اچ جامبو - Ultra Etch 30 ml - Ultradent

Ultra Etch 30 ml

اسید اچ جامبو :

اسید اچ یک محلول اسید فسفریک 35 درصد است. این محلول دارای ویسکوزیته ایده‌آل است که blue microtip و یا inspiral brush tip، قراردهی دقیق و کنترل عالی را تسهیل می کند. Ultra-etch دارای خاصیت خود محدودکنندگی در میزان عمق اچ در عاج است (عمق اچ 9/1 میکرومتری پس از 15 ثانیه اچ کردن) و الگوی اچ حاصل از آن، اجازه نفوذ مناسبی به ادهزیو می دهد و قدرت باند را افزایش می دهد.مطالعات نشان می دهند که شیمی خودمحدود شونده این ماده، سطح عاجی ایده‌آلی برای دریافت رزین ایجاد می کند.اگرچه ultra-etch ویسکوز است، ولی بدلیل ویژگی های فیزیکی-شیمیایی ارتقا دهنده خاصیت مویینگی، به کوچکترین شیارها نفوذ می کند.ویسکوزیته ایده‌آل آن اجازه باقی ماندن لایه ای با ضخامت مناسب از اسید را به هدف جلوگیری از خشک شدن پیش از موعد اسید را می دهد.

مشخصات محصول:

- خاصیت خود محدود شونده در عاج

- به کوچکترین شیارها نفوذ می کند؛ اما در سطح عمودی حرکت نمی کند.

- امکان قراردهی دقیق

- به راحتی تمیز و شسته می شود و بقایای آن به جا نمی ماند.

- بسته بندی به صورت یک سرنگ بزرگ 30 میل به همراه 5 عدد سرنگ کوچک 1/2 میل خالی