حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

محلول ضد پوسیدگی - Cariestop 30% - Biodinamica

Cariestop 30%

محلول ضد پوسیدگی :

مشخصات محصول:

- حاوی سیلور فلوراید جهت جلوگیری از پوسیدگی و اثرات تخریبی انواع باکتری های دهانی، فلئورزیستی، رمینرالیزاسیون

-اقدامات درمانی، مهار کنندگی پوسیدگی 

- به دلیلی وجود عناصر نقره، دارای اثر ضد باکتری است.

- اقدام پیشگیرانه و تجدید ساخت به دلیل عملکرد فلورین