کیت پالیش پرسلن - Porcelain Polishing kit - DOCHEM

Porcelain Polishing kit

DOCHEM

330000 >> 315000
 
موجود
 
عرضه در بسته بندی های 12 عددی
با 2 میزان پرداخت
به صورت Flame, Disco, Cup
 
نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

کیت پالیش پرسلن - Porcelain Polishing kit - DOCHEM