کیت پالیش کامپوزیت - Composite Polishing kit - DOCHEM

Composite Polishing kit

DOCHEM

500000 >> 450000
 
موجود
 
عرضه در بسته بندی های 12 عددی
با 2 میزان پرداخت
به صورت Flame, Disco, Cup
 
نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

کیت پالیش کامپوزیت - Composite Polishing kit - DOCHEM