• گان جراح استاندارد غیر استریل

گان جراح استاندارد غیر استریل

Perfect

13500
موجود
تولید شده از پارچه اسپان باند
دارای مچ کشی
قد 120
مشخصات فنی

گان جراح استاندارد غیر استریل