• سینی دندانپزشکی یکبار مصرف

سینی دندانپزشکی یکبار مصرف

Perfect

18000
موجود
تشکیل شده از مواد درجه یک پلاستیکی
مشخصات فنی

سینی دندانپزشکی یکبار مصرف