• آلژینات بایر - Alginoplast - KULZER

آلژینات بایر - Alginoplast - KULZER

Kulzer Alginoplast

Kulzer

222000195000
موجود
وزن: 500 گرم
ساخت: کمپانی Heraeus Kulzer آلمان
مشخصات فنی

آلژینات بایر - Alginoplast - KULZER