• زنوگرافت (پودر استخوان) سرنگی NovaTeb- Bone+ Syringe

زنوگرافت (پودر استخوان) سرنگی NovaTeb- Bone+ Syringe

Nova Teb

343000223000
سایز ذرات
حجم
موجود
پودر استخوان
مشخصات فنی

زنوگرافت (پودر استخوان) سرنگی NovaTeb- Bone+ Syringe