محلول ضد عفونی کننده ابزار پنج لیتری - Ventisept M Plus - Ventisept

Ventisept M Plus

ventisept

>> 552400
 
موجود
 
- اثر همزمان ضد عفونی و پاک کنندگی ONE STEP

- تاییدیه کیفیت و کارایی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- تاییدیه Eu-guideline 93/42 EC برای ابزار پزشکی

- تایید شده بر اساس استانداردهای EN اروپا

- تایید شده بر اساس RKI

- تاییدیه VAH/DGHM

- قابلیت استفاده مکرر از محلول رقیق شده تا 14 روز

- دارای حداکثر سازگاری با مواد مختلف

- قابل استفاده در حمام های التراسونیک

- مناسب برای ضد عفو
 

محلول ضد عفونی کننده ابزار :

مشخصات محصول :

- اثر همزمان ضد عفونی و پاک کنندگی ONE STEP

- تاییدیه کیفیت و کارایی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

- تاییدیه Eu-guideline 93/42 EC برای ابزار پزشکی

- تایید شده بر اساس استانداردهای EN اروپا

- تایید شده بر اساس RKI

- تاییدیه VAH/DGHM

- قابلیت استفاده مکرر از محلول رقیق شده تا 14 روز

- دارای حداکثر سازگاری با مواد مختلف

- قابل استفاده در حمام های التراسونیک

- مناسب برای ضد عفوی سطوح آشپرخانه ها و صنایع غذایی

- فاقد آلدهید و فنول

نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

محلول ضد عفونی کننده ابزار پنج لیتری - Ventisept M Plus - Ventisept