• آرسی پرپ دنو - RC Prep - DENU

آرسی پرپ دنو - RC Prep - DENU

RC Prep Denu

DENU

150000 >> 140000
 
موجود
 
جهت تمیز کردن و پاکسازی کانال ریشه در طی درمان ریشه کاربرد دارد.

باعث ایجاد دیواره‌های عاجی تمیز می‌شود.

لایه اسمیر و بقایای پالپ را از بین می‌برد.

خاصیت لغزنده‌ سازی عالی دارد.

مواد غیر آلی را خارج می‌کند.

آرسی پرپ دنو برند HDI به صورت ۲ عدد سرنگ ۶ گرمی عرضه می‌گردد.
 
نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

آرسی پرپ دنو - RC Prep - DENU