حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

ژل نرم کننده کانال ایز (اندوژل) - Canal Eze - Nikdarman

Canal Eze

ژل نرم کننده کانال ایز :

آرسی گلاید ژل یک محلول ویسکوز کارآمد بر پایه آب جهت کیلیت نمودن و روان کردن کانال ریشه میباشد که موجب سهولت حرکت ریمر و فایل در طول فرآیند آماده سازی شیمیایی-فیزیکی کانال ریشه دندان میگردد. سدیم ادتات موجود در فرآورده می¬تواند جداشدن یونهای کلسیم را بهبود بخشد تا کانال ریشه به خوبی تمیز شده و شکل گیرد. ژل روان کننده باعث چسبندگی ماده به اینسترومنت مورد استفاده و کاهش احتمال شکستن فایل درون کانال میشود.

مشخصات محصول:

- ژل نرم، تعریض و ضدعفونی کننده کانال ریشه

- محلول ویسکوز کارآمد بر پایه آب جهت کیلیت نمودن و روان کردن دیواره کانال ریشه

- سهولت حرکت ریمر و فایل در طول فرآیند آماده سازی شیمیایی-فیزیکی کانال ریشه

- حجم: 2 سرنگ 5 میل (10 میلی لیتر)