محلول هیپوکلریت سدیم 5.25% (هایپو-اندوکس) - Hypo Endox - Morvabon

Hypo Endox

morvabon

>>
 
ناموجود
 
هایپو-اندوکس 25/5 %
محلول سدیم هیپوکلریت با غلظت 25/5 %
جهت شستشو و ضدعفونی کانال ریشه در درمان اندو


شستشوی داخل کانال ریشه ی دندان
باز نمودن مجرای توبول قبل از پر کردن دندان
برداشتن لایه ی اسمیر و بافت مرده
شستشوی کانال های دارای التهاب لثه
استفاده همزمان با کرم EDTA (مروا-پرپ) جهت آزادسازی حباب اکسیژن در کانال برای پاکسازی و بازکردن کانال
کاهش موثر و قابل توجه میکروارگانیسم ها
تخریب کامل بایوفیلم میکروبی انتروکوک فکالیس و حذف
 
نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

محلول هیپوکلریت سدیم 5.25% (هایپو-اندوکس) - Hypo Endox - Morvabon

    کالاهای گروه شستشو و ضدعفونی کننده کانال