پرسلن اچ (ژل هیدروفلوریک اسید 9% - سرا اچ) - Cera Etch - Morvabon

Porcelain Etch

morvabon

135000 >> 128250
 
موجود
 
اسید اچ پرسلن / Cera-Etch

ژل اسید هیدروفلوریک برای اچ کردن پرسلن
آماده سازی سطح پرسلن برای باند قویتر با رزین و کامپوزیت
جهت ترمیم پرسلن شکسته و رستوریشن های تمام چینی
سرنگ ۳ ml
Porcelain Etch
Hydro Fluoric Acid 9%
 
نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

پرسلن اچ (ژل هیدروفلوریک اسید 9% - سرا اچ) - Cera Etch - Morvabon

    کالاهای گروه پرایمر ، پرسلن و کاندیشنر