حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

کیت سایلن و پرسلن - Porcelain Etch And Silane - Ultradent

Porcelain Etch And Silane

کیت سایلن و پرسلن :

این محصول برای اچ پرسلن هم در داخل و هم در خارج دهان، طراحی شده است. از آن برای اچ پرسلن یا کامپوزیت ماکروفیل قدیمی قبل از باندینگ و انجام تعمیر استفاده می شود. برای اچ داخل مطبی ترمیم های غیرمستقیم  مثل ونیر، اینلی و غیره مورد نیاز است. بعد از اچ پرسلن، دبری های باقیمانده را با ultra-etch به مدت 5 ثانیه تمیز کنید و کاملا بشویید و پس از این مرحله، از سایلن استفاده کنید. مطالعات نشان داده اند که سیلان بهمراه اچ پرسلن و یک باندینگ رزینی باکیفیت، در مقایسه با سایر محصولات باند پرسلن، باعث ایجاد بالاترین قدرت باند به پرسلن می شود. 

مشخصات محصول: 

- کنترل و استفاده راحت

-  ایجاد بالاترین قدرت باند پرسلن-رزین

- شامل اسید هیدروفلوریک 9٪ ویسکوز و بافر شده

- عدم باقی ماندن بقایای رنگی روی کامپوزیت یا سمان رزینی

- قابل استفاده جهت اچ پرسلن در داخل دهان (ترمیم پرسلن شکسته) و خارج دهان (اینله، آنله و ونیر)

- محتویات بسته:  1 عدد سرنگ اسید اچ + 1 عدد سرنگ سایلن