حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

K فایل منعطف - T-Flex File - Thomas

T-Flex File

K فایل منعطف :

مشخصات محصول:

- فایل دستی بسیار منعطف، مناسب برای کانال های منحنی دو کرو و کلسیفیه

- Stainless Steel

- Better Cutting Power

- Better Flexiblity

- Length: 25mm

- Ref ISO: 15, 20, 25, 30, 35, 40, Ass 15/40