کلروفرم 15 میل - Chloroform - Cina

Chloroform

سینا

75000 >> 71250
 
موجود
 
- پایدار شده

- حلال گوتاپرکا و وارنیش

- مورد استفاده در درمان ریشه

- حجم:‌ 15 میلی‌لیتر
 
نظرات کاربران
ارسال نظر
مشخصات فنی

کلروفرم 15 میل - Chloroform - Cina