حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

آشکار ساز پوسیدگی دای - Caries Detector Dye - Cobalt

Caries Detector Dye

آشکار ساز پوسیدگی دای:

محلول تشخیص پوسیدگی لایه سطحی از عاج پوسیده را رنگ کرده و از لایه زیرین عاج سالم و یا پوسیده متمایز می کند. این رنگ پذیری لایه ای باعث برداشت حداقلی از عاج پوسیده شده و به عنوان یک راهنمای مفید در برداشت پوسیدگی عمل می کند . 

مشخصات محصول:

- فرمولاسیون ویژه حلال با بیس گلیکول برای جلوگیری از برداشت بیش از اندازه نسج دندان

- تشکیل رنگ قرمز با استفاده از ترکیب اسیدی در نواحی دارای پوسیدگی

- عرضه همراه با یک سرنگ 1 سی سی و سری تزریق برای اعمال حداقلی محصول در ناحیه و جلوگیری از رنگی شدن سایر نواحی

- حجم : یک بطری  6 سی سی