حساب کاربری لطفا وارد حساب خود شوید.
خوش آمدید

کیت تشخیص اندو دکتر تلال -Dr Talals Endo Kit

Dr Talals Endo Kit

کیت تشخیص اندو دکتر تلال :

مشخصات محصول:

- شش عدد تیپ اندو، 4 عدد فایل NiTi و استند قابل اتوکلاو

- کد T1: رابط اتصال فایل به هندپیس جرمگیر به همراه 4 عدد فایل جهت: بازکردن کانال های کلسیفیه، برداشتن سمان و خارج نمودن فایل های شکسته

- کد T2: شست و شو و فعال سازی هیپوکلریت در کانال

- کد T3: اکسس زدن و شکل دهی اکسس اندودنتیک

- کد T4: برداشتن سنگ پالپی (Pulp Stone) و تمیز کردن (اتاقک عصب) Pulp Chamber

- کد T5: خارج نمودن فایبر پست های کرونالی و بازکردن قسمت های کرونالی کانال های کلسیفیه شده

- کد T6: خارج کردن فایل های شکسته داخل کانال، و فایبرپست در قسمت اپیکالی کانال