گروه ها

سینالوکس- Cinalux

نوع نمایش :
4 کالا
مقایسه

امالکپ سینالوکس 5 واحدی - Cinalux

Cinalux

- مورد تایید  ISOو CE

- فاقد فاز گاما 2 و عاری از فلز روی

- ترکیبی از 42.6 درصد نقره، 31.4 درصد قلع، 26 درصد مس

- تعداد در بسته: 50 عدد
به زودی
0
مقایسه

آمالکپ سینالوکس 3 واحدی - Cinalux

Cinalux

- مورد تایید  ISOو CE

- فاقد فاز گاما 2 و عاری از فلز روی

- ترکیبی از 42.6 درصد نقره، 31.4 درصد قلع، 26 درصد مس

- تعداد در بسته: 50 عددی
به زودی
0
مقایسه

آمالکپ سینالوکس 2 واحدی- Cinalux

Cinalux

- مورد تایید  ISOو CE

- فاقد فاز گاما 2 و عاری از فلز روی

- ترکیبی از 42.6 درصد نقره، 31.4 درصد قلع، 26 درصد مس

- تعداد در بسته: 50 عددی
به زودی
0
مقایسه

آمالکپ سینالوکس 1 واحدی - Cinalux

Cinalux

- مورد تایید  ISOو CE

- فاقد فاز گاما 2 و عاری از فلز روی

- ترکیبی از 42.6 درصد نقره، 31.4 درصد قلع، 26 درصد مس

- تعداد در بسته: 50 عدد
به زودی
0
loading

در حال بازیابی ...